ETO  
 
 
Kód: 316
Kódérték: szociológia
Fölérendelt: 31-->statisztika;demográfia;szociológia
Alárendelt: 316.6-->társadalmi viselkedés;szociálpszichológia;társadalomlélektan
316.7-->társadalmi élet kulturális összefüggései;kulturális összefüggések a társadalmi életben
316.3-->társadalom szerkezete
316.2-->szociológiai irányzatok
316.7-055.1-->férfiak társadalmi és kultúrális szerepe;társadalmi élet/férfiak;férfiak/társadalmi éle
316.66-->társadalmi helyzet és társadalmi státusz;társadalmi szerep
316.66-055.2-->nők társadalmi szerepe;társadalmi szerep/nők;társadalmi helyzet/nők
312.6-->népesség testi állapota;egészségi és betegségi statisztika;statisztika/egészség, betegs
316.4-->társadalmi folyamatok
Orosházi Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1642 - InfoKer