Könyvtár – Ahol az olvasó terem(t)… (EFOP-3.3.2-16-2016-00285)

Projekt azonosítószám:

EFOP-3.3.2-16-2016-00285

Felhívás megnevezése:

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

Címe:

Könyvtár – Ahol az olvasó terem(t)…

Projekt rövid leírása:

A tervezett fejlesztés célja, hogy az általa kínált programokkal tanulmányi, szociális, kulturális,  képességbeli és személyiségfejlesztését támogató tevékenységekkel segítséget nyújtson a tanulóknak  az élményszerűbb tanuláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek, kompetenciák megszerzéséhez. A fejlesztés során a diákok az iskolában használható, érvényes, a legváltozatosabb helyzetekben működő tudást sajátítanak el, a tanulás során felhasznált tapasztalatokat, a fejlesztett képességeket, készségeket a tanulás céljának megfelelően, a tanulás konkrét kontextusában, illetve attól eltérő tanulási és hétköznapi helyzetekben is alkalmazhatja.

Elősegíthetjük általa, hogy a gyerekek a tanulást egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő folyamatnak tekintsék. amely fejlődési lehetőségeket rejt magában, és amelyben ő, tehát a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be. A pályázati célok elérése érdekében megválasztott témakörök és fejlesztési irányok megvalósításához tematikákat dolgozunk ki, hogy a kitűzött célokat sikeresen megvalósítsuk. A foglalkozások tematikájának részletes kidolgozását az együttműködő partnerek igényeihez igazítjuk. A könyvtár biztonságos, befogadó közege olyan környezeti kontextust biztosít inspirációs- és tudásterével, a könyvtárosokkal való személyes kapcsolatával, amely lehetővé teszi a korosztályok megszólíthatóságát, bevonását, aktivitásuk mozgósítását.

Közvetlen célcsoport: az együttműködési megállapodással a pályázatba bevont óvoda, illetve iskolák alsó tagozatos, felső tagozatos és középiskolás diákjai.

Közvetett célcsoport: szülők, testvérek, nyitott programokon résztvevők.

Távolabbi lehetőségek: a kidolgozott projektek sikeres megvalósítása a bevont oktatási- és nevelési intézményekkel lehetőséget nyújt könyvtárunk számára, hogy a köznevelés hatékony támogatása érdekében kiterjesszük azokat a város további oktatási intézményeiben tanulókra is, ezzel elősegítve a tanulók tanórán kívüli nem formális és informális formában történő kompetencia és  személyiségfejlesztését.

A projektjeink rövid távú célja, hogy a könyvtár a formális oktatás támogatójaként nagyobb szerepet kapjon a tanórán kívüli kiegészítő nevelésben. Hozzájárulunk projektünk programjaival a tanuló tanórán kívüli és az óvodások óvodán kívüli kompetenciafejlesztéséhez, tudásának gyarapításához, személyiségük fejlődéséhez.

Hosszú távú céljaink között szerepel, hogy a foglalkozásokon megszerzett információk, képességek és kompetenciák segítségével természetes legyen számukra az élethosszig tartó tanulás igénye, és természetesnek vegyék azt, hogy a könyvtárban ehhez mindig segítséget kapnak. A formálist oktatást támogató és kiegészítő projektjeink hozzájárulnak a gyerekek személyiségfejlődéséhez, kreativitásuk, önbizalmuk, kapcsolatteremtő, problémamegoldó, konfliktuskezelő képességük fejlődéséhez egyaránt. Fontos, hogy ezáltal hozzájárulunk a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez is. Távolabbi lehetőségek: a kidolgozott projektek sikeres megvalósítása a bevont oktatási- és nevelési intézményekkel lehetőséget nyújt könyvtárunk számára, hogy a köznevelés hatékony támogatása érdekében kiterjesszük azokat a város további oktatási intézményeiben tanulókra is, ezzel elősegítve a tanulók tanórán kívüli nem formális és informális formában történő kompetencia és személyiségfejlesztését. A gyerekek a tanulást egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő folyamatnak tekintsék. amely fejlődési lehetőségeket rejt magában, és amelyben ő, tehát a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be.

Kedvezményezett: 

Justh Zsigmond Városi Könyvtár 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.

Együttműködő partnerek:

 • Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Orosháza (iskola)
 • Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézmény, Orosháza (iskola)
 • Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézmény (iskola)
 • Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza (gimnázium)
 • Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza (óvoda)
 • Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola,
  Szakiskola, Orosháza (iskola)
 • Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola, Gádoros. (iskola)

Támogatás összege: 

14 989 122,- Ft

Támogatás intenzitása:

100 %

Projekt időtartama:

2018. március 1. – 2019. augusztus 31.

Projektmenedzsment:

 • Kiss Márta (projektmenedzser)
 • Pócsikné Tomik Ilona (pénzügyi vezető)
 • Bogdánné Kiss Tünde (szakmai vezető)

Támogatási szerződés >> 

Pályázati felhívás >>